Home କଥାଟିଏ କହୁଁ

କଥାଟିଏ କହୁଁ

ଦୋଷମୁଣ୍ଡିଆ

ଦୋଷମୁଣ୍ଡିଆ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରିପାଠୀ ରଜା ବୁଢା ହଉଥିଲେ। ପାଚିଲା ତାଳ, କି ଭରସା? ପୁଅ, ମାନେ ଯୁବରାଜ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କି ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡରେ ପଢୁଥିଲେ। ପାଠ ସରି ସାରିଥିଲା, ଖାଲି ଯାହା ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲା ଚାଲିଥିଲା। ରାଜା ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇଲେ। ଯୁବରାଜ ବି...

ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲ?

ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରିପାଠୀ ସହପାଠୀ ରାଜୀବକୁ କ୍ୟାନସର। ପାଖାପାଖି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ନାହିଁ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ରାଜୀବର ପରିବାର। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତଙ୍କଠାରୁ ରାଜୀବ ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ...

ସାହିତ୍ୟ