Home ସାହିତ୍ୟ ସ୍ମୃତିଲିପି

ସ୍ମୃତିଲିପି

ପ୍ରେସିଡେ଼ନ୍ସୀ ଓ ତା’ ପରେ

'ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର' ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଓ ରହିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ । 1929 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏଇ ବିରଳ କଥାକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'ଭଗ୍ନାଂଶ', 'ଲାସୁ ' ଓ...

ସାହିତ୍ୟ