କବିତା : ପ୍ରତିଶ୍ରବ

ଗଦାଧର ମିଶ୍ର 

ମର୍ଷିତ ମାୟାଦର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ
ତଥାପି ଶୁନ୍ୟତା ର ଆତ୍ମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ,
ମମତ୍ୱର ସୁରବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରର
ପ୍ରତିହତ ଅଜସ୍ର କାମନା ।।
ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରଉନ୍ନିଦ୍ର ଇଙ୍ଗିତ,
ଜୈବାତୃକ ଅଭିମାନେ
ବିରହିଣୀ କନ୍ଦୋତର ନିର୍ଜୀବ ଉଛ୍ୱାସ
ତପ୍ତ ହେଇ ବ୍ୟାପିଯାଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ରାତ୍ରିରେ ।।
ନା’ପ୍ରେମ
ନା’ପ୍ରତ୍ୟାଶା
ନା’ସାମ୍ୟ
ନା’ଜୁଗୁପ୍ସା
କଟୋରା ପରି
ସରଳ ଅଥଚ ନିର୍ବିକାର ପ୍ରାଣଟିଏ
କେତେବେଳେ ଅପହଞ୍ଚ ହେବ
ପହଁଞ୍ଚି ନଥିବା ପ୍ରାଣଟିରେ
କର୍ଣ୍ଣଜିତ ମୋହସ୍ୱପ୍ନ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ
କୃଷ୍ଣ ମାତ୍ର ଦେବେ ଉପଦେଶ
ଫାଲଗୁନିର ପ୍ରତିସ୍ନାତ ଇଛାର ବଳୟ
ଅଚାନକ ଦେହେଦେହେ ଘୁରି
ତୁଟାଇବ ନିଜ ଅବଶୋଷ

ସୋମ ନୀଡ଼, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର