Latest Odisha News

ଭିଜୁଛି ବର୍ଷାରେ, ତମ ସ୍ମୃତିରେ…

ଭିଜୁଛି ବର୍ଷାରେ, ତମ ସ୍ମୃତିରେ... ଅନୁପ ରଂଜନ ଧନୀ କେବେ ତୁମେ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତ କେବେ ପୁଣି, ପ୍ରିୟା ବିରହର ବୁକୁ ଚିରା ଲୁହ। କେବେ ତୁମେ ଶୁଷ୍କ ଧରା ସବୁଜିମାର ହସ, ତ କେବେ ପୁଣି, ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବାର ଗାଢ଼ା ବିଶ୍ବାସ। କେବେ ତୁମେ ବନ୍ୟା…