Home ସାହିତ୍ୟ ଭଲଲାଗିଥିବା ବହି

ଭଲଲାଗିଥିବା ବହି

ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘ମୁଠାଏ ଅଙ୍ଗାର’

ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 'ମୁଠାଏ ଅଙ୍ଗାର' ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମଲ କିଏ କହିଲା ଏ ବହି ଖଣ୍ଡେ! ସତରେ ରଡନିଆଁର ଅଙ୍ଗାର ପରି ଡହଡହ ଏ ବହିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀଃ ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀ ସରିଲା ପରେ ଲାଗେ ଦଲକାଏ ନିଆଁଧାସ ମୁହଁରେ ବାଜିଲା ପରିଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି...

ସାହିତ୍ୟ