Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ଉଡାଣ

ଉଡାଣ ବେବିନା ରଥ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ ବୋଲି ତ ଉଡି ପାରେନା । ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଯାଇଥାଏ ତା ମାମୁଁଘରକୁ ତାରାମାନେ ଘୁମେଇଁ ପଡିଥାନ୍ତି ମେଘ ଉହାଡରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକାଶ ସହିତ କଥା ହୁଏ ଆକାଶ ପଚାରେ ଉଡିବୁ? ମୁଁ କିଛି କହେନି । ନିଜଠୁଁ ଫିଟିଲେ ତ ଉଡିବି! ବିନା…