Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ପତ୍ନୀ ପରି ଆଉଜଣେ

ପତ୍ନୀ ପରି ଆଉଜଣେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦାସ ଅଧିକାରୀ କଉ କଥା ମୁଁ ରଖିଚି ଗୋପନ ଆଉ ଭାବିବସୁଚ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ! ସବୁତ ଉଝେଇ ଦେଇ ଆସିିଚି ତମ କଥାରେ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନଣନ୍ଦ, ଭାଉଜ ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି ନିଜର ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟାପଣେ ତଥାପି ତ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ…