Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ଝିଅ ହେଇଚି !

ଝିଅ ହେଇଚି ! ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଲେବର ରୁମରୁ ବାହାରି ଲେଡି ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି, "ମିଶ୍ରବାବୁ...!" ରିସେପସନ୍ ଆଡୁ ଚାଲୁଚାଲୁ  ଶାନ୍ତିଲତା ମାଡ଼ମ୍, "ପ୍ରକାଶ...!" ସେପଟୁ ନର୍ସ ମନିଦିଦି ବି ତାଳ ଦେଇ, "ପିକୁରେ...!" ତ୍ରିଦେବୀ ମିଳିତ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ଢେରାଦେଇ…