Latest Odisha News

ନଷ୍ଟ ପ୍ରେମିକ

ନଷ୍ଟ ପ୍ରେମିକ ରିତାଞ୍ଜଳି ମହାରଣା ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳ ତୁମେ ଉଡିବାକୁ ତେବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଆଗରୁ ଉଡିଯାଅ, ଖୋଲିଦେଲି ପ୍ରେମ ପଞ୍ଜୁରି ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ପୋଷା ମନେଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହାରିଯାଏ ବାରମ୍ବାର। ହୁଏତ ମୁଁ ଜିଇ ଯାଇପାରେ ନିଃସଙ୍ଗ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରତାରିତ…

ଅଧିକାର କେଉଁଠି, ପ୍ରେମିକାପଣର

ଅଧିକାର କେଉଁଠି, ପ୍ରେମିକାପଣର ରିତାଞ୍ଜଳି ମହାରଣା ତୁମ ଆଖିର ଲେନ୍ସରେ ଯଦି ଅଚିହ୍ନା ମୋ ସପନର ନକ୍ସା, ତେବେ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ? ସାତସନ୍ଧିରେ ସାଇତା ମୋ ପ୍ରେମ ବଗିଚାର ଗୋଲାପକୁ ତୁମ ହାତ ମୁଠାରେ ଦଳିମକଚି ଫିଙ୍ଗିଦେଇପାରିଲ ଯଦି ଅଜଣା ଆକାଶକୁ ! ବଦଳରେ ଖୁବ…