Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ମୁଁ

ମୁଁ ସୁମିତ୍ ପଣ୍ଡା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଣ୍ଡାଳିଲି ଦୁନିଆ ମିଳିଲା, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ! ସଉଦା ପାଇଁ ହାଟ କରି ବାହାରିଲି ଏବେ ନିଜେ ସଉଦା ମୁଁ ଜୀବନ ହାଟରେ ! ମୁଲାମୁଲି କରିବାକୁ କିଛି ଆସନ୍ତି, ନିଜ ହିସାବରେ ମତେ ମୁଖାଟେ ଦିଅନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ…