Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ଆତ୍ମଶିକାର

ଆତ୍ମଶିକାର କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏତେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଆଉ କୋଉ ଶବ୍ଦଙ୍କର ବାକିରହିଗଲା ଆବାହନ, ଆଗମନ, ପୁନରାଗମନ ଆଚମନ, ପୁନରାଚମନ? ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏତେ ଶବ୍ଦରେ କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଲାନାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାଇଁ କବିତା-କର୍ଷଣ? ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଶବ୍ଦର…

ଦିଆସିଲି ବିକୁଥିବା ଝିଅଟି

ଦିଆସିଲି ବିକୁଥିବା ଝିଅଟି ମୂଳରଚନା: ହାନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଅନୁସୃଜନ: କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚାଲିଚି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଉତ୍ସବ ଗୀର୍ଜାରେ, ସାହିରେ, ବସ୍ତିରେ, ଘରେଘରେ । ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆବର୍ଷ । ଶେଷସଂଜ, ଶେଷରାତି ଆଜି; ଏଇ ପୁରୁଣାବର୍ଷର…