Latest Odisha News

BREAKING NEWS

କଥା ଏତିକି ମାତ୍ର

କଥା ଏତିକି ମାତ୍ର ମମତା ଦାଶ କେତେ ସହଜରେ ଟ୍ରକ ଡାଲାରେ ଲଦା ହେଇଗଲା ସବୁ ପଦାର୍ଥ, ଅପଦାର୍ଥ ମୋର, ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିହୀନତା ମୋର, ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ମାସ, ବର୍ଷ, ଦିବସ ମୋର ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଅଘଟଣର ଇତିହାସ ବି ସେମାନେ ପହଂଚିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି ଘରଟି ବି ଉଭେଇ ଯାଇଥିବ…