Latest Odisha News

ବାହାରେ ବର୍ଷା

ବାହାରେ ବର୍ଷା ନୀଳିମା ନିବେଦିତା ଚାଖଣ୍ଡେ ଦୂରତା... ସଫା ଦିଶୁଥିଲା ଯୋଜନେ କ୍ଷୋଭ । କୋହଲା ପବନ... ଶିହରୁଥିଲା ତମାମ ଅବୟବ । ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ରାଜରାସ୍ତାର ନିରବତା ଚିରି ବେଦମ ନାଚୁଥିଲା, ରହି ରହି ଶୁଭୁଥିଲା ଟୁପଟାପ୍ ଟୁପଟାପ୍ ଶବ୍ଦ । ଛାତି ତଳ କୋହରୁ ଏଣେ…