Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ଜନ୍ମଦିନର ଡ଼ାକ

ଜନ୍ମଦିନର ଡ଼ାକ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର, ଡାକିଦେଲା କିଏ ବୋଉର ଡ଼ାକପରି ଶୁଭିଗଲା ତ ସେ ଯେ କେବେ ଠୁଁ ନାହିଁ... ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଗୁଶୀର ଭୋର ମତେ ଜନ୍ମକଲା ଝର୍କା ସେପଟୁ, ଫୁଲବୁଦାମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଁ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର, ତା’ ପରେ ମନମରା ହୋଇ ପାଳିଲା- ଆଜୀବନ ଗୋଟିଏ…