Latest Odisha News

ନାରୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଋତୁ

ନାରୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରୀତିଧାରା ସାମଲ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଦେଖୁଚି ବର୍ଷା ସବୁକାମ ସାରିଦେଇ ଆସିଚି, ଖରାରେ ଦେଇଥିବା ପୋକରା ଡାଲିକୁ ନେଇଆସିଚି ଭିତରକୁ, ଲୁଗାପଟା ତୋଳିଆଣିଚି। ଏବେ ସେ ମେଘ ହେଇଯିବ ତା ଆଖି ଆକାଶରେ ବି ରୁନ୍ଧିହେଇ ରହିଚି ଅନେକ ମେଘ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ…