Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ସ୍କେଚ୍

ସ୍କେଚ୍ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଅଙ୍କାବଙ୍କା, ମୋଟା-ସରୁ ପେନସିଲ ଗାରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ମିଳିଛି ଯେ କୋଉ ଭାଗ୍ୟର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି । ଟଂଗାହୋଇ ରହିଛି କାନ୍ଥରେ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରମାନେ କେତେ ଠାଣି, ଭଙ୍ଗିରେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୂଲ୍ୟ । ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୋ…