Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ରକ୍ତ ବି କାନ୍ଦିପାରେ !

ରକ୍ତ ବି କାନ୍ଦିପାରେ ! ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଆଖି କାନ୍ଦିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ରକ୍ତ କାନ୍ଦିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଖି ତ କାନ୍ଦେ ହାଲକା ଆଘାତରେ କିନ୍ତୁ, ରକ୍ତ... ଗଭୀର କ୍ଷତରେ । ଚୁମ୍ବନ ଓ ଚାପୁଡ଼ା କିଏ କାହାଠୁ କ'ଣ କମ୍? ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଆରଟି ଘୃଣ୍ୟ।…