Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ଯାତ୍ରା ଦୁଇପାଦ

ଯାତ୍ରା ଦୁଇପାଦ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ଦି'ପାଦ ଘୁଞ୍ଚୁଛି ପଛକୁ କେଜାଣି ସମୟ କୁଆଡ଼େ ନଉଛି ଟାଣି, କୂଳ ଜଗିଥିବା ଲୋକର ଆୟୁଷ ବିତେ ଢେଉ ଗଣିଗଣି, ଉପରେ ବିଶାଳ ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବିଶାଳତା ସାଥେ ଏକାକାର ସିନା କ୍ଷୁଦ୍ରପଣରୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁକ୍ତି…