Latest Odisha News

BREAKING NEWS

ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ପୁଅଟେ, ସତରେ !

ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ପୁଅଟେ, ସତରେ ! ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗନ୍ତାୟତ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ପୁଅଟେ, ସତରେ ! ଭୟ ନାଇଁ ମୋ କାହାକୁ ଏପରିକି ଭୟକୁ ବି ! ଆଖିରେ ହାଣିପକାଉଥିବା ଝିଏ ପଡିଯାଆନ୍ତି ମୋ ଖାଳୋଇରେ ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଦେଖୁ ! ଧୋତି ପିନ୍ଧେ ଜିନ୍ସ ବି ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ! ବାରମାସି ଅଷ୍ଟକାଳି…