କବିତା : ରତ୍ନ

ମନୋରମା ସାହୁ 

ଝିଅମାନେ ଆଉ କ’ଣ କି
ରତ୍ନ ତ,
ସେଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଏ
‘କନ୍ୟା ରତ୍ନ କର ଯତ୍ନ’।
ତୁ ନିଜକୁ କେବେ ଏକା ଭାବିବୁନି ଝିଅ
ତୋ ଭିତରେ ଯେ ଅନେକ ରୂପ
କନ୍ୟା,ଜାୟା,ଜନନୀ,ଭଗିନୀ,
ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁ
ପୁଣି ସଂହାରକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ।
ତୁ ଯେ ବ୍ୟାପ୍ତ
ଦାଣ୍ଡରୁ ଦିଗବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମାଟିରୁ ମହାକାଶ ଯାଏଁ
ମହମହ ତୋର ମହନୀୟତା।
ସଦର୍ପ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନନୀୟା ତୁ
ତୋର ପୁଣି କାହାକୁ ଡର?
ସ୍ୱାଭିମାନସିକ୍ତ ପଣତଟି ତୋର
ବିସ୍ତାରିତ ବସୁନ୍ଧରା।
ତୁ ସମର୍ଥା,ତୁ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା,
ତୁ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା।
ତୁ ତ ସମ୍ଭାବନାର ସମୁଦ୍ରଟିଏ ମା’
କାହାର ସାହସ ଅଛି ମାପିବାକୁ
ତୋର ଗଭୀରତା??

ଖୋର୍ଦ୍ଧା