Latest Odisha News

କବିତା : ତୁମରି ପ୍ରେମରେ…

ଶକ୍ତିପ୍ରଦା ମହାପାତ୍ର 

କେବେ ରାଗେ, କେବେ ରୁଷେ
କେବେ ହସେ , କେବେ ବାସେ
କେବେ ହଜେ ,କେବେ ଭିଜେ
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ …..

ଯାଏ ତୁମ ଯେତେ ପାଶେ
ଯାଅ ତୁମେ ସେତେ ଦୁରେ
ରାତି ପାହି ଦିନ ସରେ ,
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ…..

ଝର ତୁମେ କେବେ ଲୁହରେ
ପୁଣି କେବେ ଲହୁରେ ,
ପ୍ରୀତିର ଝର ଝରେ –
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ …….

ଯେତେ କୁହେ ,ସେତେ ବୁହେ
ଯେତେ ବାଢ଼େ ,ରାତି ବଢ଼େ …
ଜୋସ୍ନା ଝରେ ,
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ……

ତୁମକୁ ଥାପିଛି ପରମାତ୍ମା ରୂପେ
ମୋରି ଆତ୍ମା ରେ ,
ଜୀଵନ ଜଳାଇ ବିନା ନିଆଁରେ
ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ……

Leave A Reply

Your email address will not be published.