Latest Odisha News

ଜାତକ

ଜାତକ

ବିପିନ ନାୟକ

ଏବେ ଆଦର ନୁହେଁ
ଅବଜ୍ଞାର କଠୋରତାରୁ
ଜନ୍ମ ନେଉଛି ମୁଁ

ରାତି
ରିକ୍ତତା
ସ୍ଵେଦ
ଫୁଲ ପରି ପାପମାନଙ୍କୁ
କାକର ଖିଅକରେ
ଗୁନ୍ଥୁଚି ଯେ ଗୁନ୍ଥୁଚି
କାଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ
ସମୟ,
ଝଲସିଯିବ ଶବ୍ଦ
ମୁହୁର୍ତ୍ତେ ଅକ୍ଷରର ମୁହଁରୁ
ଫିଟି ପଡିବ
ମେଘ
ମହୁ
ଗୁଞ୍ଜନ,
ଏପରିକି କାନ୍ଦଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ
ଅଧାଗଢା ସ୍ୱପ୍ନ…

Leave A Reply

Your email address will not be published.