Latest Odisha News
Browsing Tag

Satyanarayan Gantayat

ଗପ : କରୋନା ଟିକା

ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗନ୍ତାୟତ  କରୋନା ଟିକା ନେଲଣି ? କଲୋନୀର ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ।  ହଁ ମାଉସୀ ! କହିଲା ରୀନା । ପୁଣି ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ : ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ଡୋଜ ନେଇ ସାରିଚ ?  : ନା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ହିଁ ନେଇଛି ମାଉସୀ । ଶୁଣୁଶୁଣୁ ମାଉସୀ ପୁଣି କହିଲେ : ମୁଁ ଦି'ଟା…

କବିତା : ନିଜେ ନିଜେ

ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗନ୍ତାୟତ  ଛଳନା କରୁଚି କେତେ ନିଜ ସହ ମୁହିଁ ମିଛରେ ମହା ସୁଖୀଟେ ବୋଲାଇ ।। ଏ ଆଖି ଲୁହକୁ ସେ ଆଖିକୁ ନେଇ ନିଲଠା ହସରେ ଓଠ ମୋ ସଜାଇ ।। ନିଜେ ଇ ନିଜକୁ ରଖିଚି ଜୀଆଁଇ ଯାତନାର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ।। ଏ ସଂସାର ସାର,ଲାଗେ ବି ଅସାର ସଭିଏଁ ନିଜର, ସଭିଏଁ ବି…