ଜୀବନର ଟ୍ରାୟଲୋଜୀ

ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ

ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ
ଗୋଟେ ରିଭଲଭିଂ ଡୋରର
ଏପଟେ ସେପଟେ
ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ
ନା ସେ ମୋତେ।।

ଜୀବନଟା କମ୍ପ୍ଯୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର
ଶୂନ୍ ଆଉ ଏକର ଖେଳ ନୁହେଁ
ଶୂ୍ନ ଆଉ ଏକ ମଝିର
ଯାତ୍ରା ହିଁ ବୋଧେ ଜୀବନ।।

ଜୀବନର ହିସାବ କିତାବ
ସରିଯିବା ଆଗରୁ
ଏଇଠି ସାରିଦେବା
କାହାଠୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବା
କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା ।।